Saltomy.com is een platform dat wordt aangeboden voor informatieve doeleinden. We streven ernaar om nauwkeurige en actuele informatie te verstrekken, maar kunnen niet garanderen dat alle inhoud foutloos, volledig of actueel is.
 
De informatie op Saltomy.com is niet bedoeld als vervanging voor professioneel advies. Gebruikers moeten altijd professioneel advies inwinnen voordat ze beslissingen nemen op basis van de informatie die ze op dit platform vinden.
 
Saltomy.com is niet verantwoordelijk voor enige directe of indirecte schade of verliezen die voortvloeien uit het gebruik van de informatie op deze website. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van winst, reputatieschade, verlies van gegevens of andere schade die voortvloeit uit het gebruik van of vertrouwen op de inhoud van Saltomy.com.
 
We doen ons best om de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en volledigheid van de informatie op Saltomy.com te waarborgen, maar we kunnen geen absolute garanties bieden. Gebruikers gebruiken de informatie op dit platform op eigen risico.
 
Saltomy.com behoudt zich het recht voor om de inhoud op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, bij te werken of te verwijderen.
 
Door Saltomy.com te gebruiken, stemt u ermee in deze disclaimer te accepteren. Raadpleeg deze pagina regelmatig voor eventuele updates of wijzigingen in onze disclaimer.